Laboratorium Przygotowania Paliw do Badań

W miarę rozwoju laboratorium spalania i zgazowania coraz częściej pojawiała się potrzeba odpowiedniego przygotowania paliwa do badań np. wysuszenia, rozdrobnienia czy separacji pyłu na poszczególne jego frakcje.

W przypadku stanowisk o małej mocy do 10 kW i krótkotrwałych testów wystarczały typowe urządzenia laboratoryjne jak suszarki, młynki czy wstrząsarki.

Jednak w przypadku testów długotrwałych lub badań na stanowisku 0,5 MW czy zgazowarce 150 kW przygotowanie paliwa w ten sposób było niemożliwe. Począwszy od 2008 roku rozważano różne koncepcje budowy takich instalacji. Z uwagi na dość duże gabaryty jak na warunki laboratoryjne oraz uciążliwość zdecydowano się na ich budowę w drugiej, większej lokalizacji IEn w Warszawie przy ulicy Mory 8.

 

Modernizacja starego budynku warsztatów

Przeprowadzono modernizację na szeroką skalę obejmującą m.in.:

  • docieplenie budynku, zmiany dotyczące elewacji i dachu
  • docieplenie i wysuszenie fundamentów
  • przebudowę ścian wewnątrz budynku
  • budowę systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej
  • budowę nowej instalacji elektrycznej z rozdzielnią główną
  • budowę fundamentów lokalnych pod maszyny
  • doposażenie w drzwi, instalacje sanitarne, pomieszczenia biurowe itp.

W zmodernizowanym budynku wyodrębniono trzy duże pomieszczenia na instalację przygotowani pyłu węglowego, instalację przygotowania biomasy oraz magazyn paliw. Jednak okazało się, że budynek nie pomieści wszystkich instalacji i urządzeń, dlatego w 2011 roku przystąpiono do budowy nowego budynku o powierzchni około 120 metrów kwadratowych gdzie umiejscowiona miała być instalacja separacji pyłu i dodatkowy magazyn.

Budowa nowego budynku

Prace rozpoczęto pod koniec roku 2011, a zakończono we wrześniu 2012 r. Budynek ma powierzchnię ok. 110m2.

 

tl_files/foto/POIG/nowy budynek mory 1.jpg

październik 2011 - początek prac

tl_files/foto/POIG/nowy budynek mory 2.jpg

styczeń 2012 - gotowe fundamenty

tl_files/foto/POIG/nowy budynek mory 3.jpg

marzec 2012 - montaż pierwszych urządzeń instalacji

tl_files/foto/POIG/nowy budynek mory 4.jpg

kwiecień 2012 - montaż konstrukcji nośnej

tl_files/foto/POIG/nowy budynek mory 5.jpg

czerwiec 2012 - montaż ocieplanych ścian

tl_files/foto/POIG/nowy budynek mory 6.jpg

wrzesień 2012 - gotowy budynek

Instalacja Przygotowania Pyłu Węglowego

Instalacja daje możliwość przygotowania w sposób bezpieczny pyłu węglowego węgla kamiennego i brunatnego o odpowiednim uziarnieniu i wilgotności do prowadzenia badań nad procesami spalania w palnikach pyłowych. Wydajność instalacji wynosi ok. 100 kg/h. Otrzymywany w ten sposób pył ma wilgotnośc ok. 2-3% dla węgli kamiennych i 5-8% dla węgli brunatnych.

Instalacja Rozfrakcjonowania Pyłu

W naszej pracy nierzadko występuje potrzeba otrzymania pyłu o konkretnym uziarnieniu. Aby uzyskać pył frakcyjny w ilości wystarczającej do prowadzenia procesu na stanowisku o mocy 0,5MW potrzebna jest ok. 50kg/h.    Aby zapewnić taką ilość pyłu niezbędnym stało się zaprojektowanie i wybudowanie instalacji umożliwiającej rozfrakcjonowywanie pyłu polifrakcyjnego.