Wzrost Bezpieczeństwa Pracy w Laboratorium

Zagrożenia w Laboratoriach

W Polsce istnieje bardzo mała świadomość zagrożeń panujących w pracy, szczególnie ma to miejsce w laboratoriach badawczych gdzie wydaje się, że nie obowiązują żadne przepisy.

Tymczasem z punktu widzenia prawa obowiązują tam takie same przepisy i obostrzenia jak  w innym miejscach pracy. Co więcej z uwagi na częste używanie materiałów niebezpiecznych, okresowy charakter pracy oraz nie zawsze świadomy zagrożeń personel badawczy zagrożenia mogą być znacznie większe.

W ramach projektu nie pominięto kwestii wzrostu bezpieczeństwa pracy w laboratoriach jak i umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych jak pożar, zatrucie, ewakuacja itp.

Doposażono laboratoria w systemy ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia.

Systemy Ochrony Zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej:

 • System przeciwpożarowy i urządzenia gaśnicze
 • System wykrywania gazów H2, CO, CH4, O2, CO2, C3H8, ciężkie węglowodory
 • System kontroli dostępu do laboratorium
 • wyrafinowane systemy wentylacyjno-nawiewne
 • organizacja pracy, regulamin, znaki ostrzegawcze

tl_files/foto/POIG/srodki zbiorowe 1.jpg tl_files/foto/POIG/srodki zbiorowe 2.jpg

Ochrona Indywidualna

Środki ochrony osobistej:

 • kaski, rękawice, buty, specjalistyczne ubrania robocze
 • przyłbice chroniące oczy, gogle i okulary ochronne
 • maseczki, półmaski i maski przeciwgazowe i pyłowe
 • aparaty ucieczkowe jednorazowego użytku
 • aparaty powietrzne całkowicie izolujące drogi oddechowe (6 sztuk)
 • detektory gazowe (około 30 sztuk)
 • zestawy ratunkowe

tl_files/foto/POIG/srodki indywidualne 1.jpg

Szkolenie

Aby nie pozostawać jedynie w kwestii teoretycznej zorganizowano szkolenie ppoż dla kilkunastu pracowników CPC na poligonie straży pożarnej w Pionkach koło Radomia. Szkolenie podzielone było na część praktyczną i teoretyczną.

W ramach części praktycznej przeszkolono pracowników w następującym zakresie:

 • Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ewakuacja
 • Wynoszenie rannych z pomieszczeń zadymionych
 • Poruszanie się z aparatem powietrznym izolującym w pomieszczeniach zadymionych, w okolicy pożaru, na torze przeszkód itp. w warunkach prawdziwego stresu
 • Gaszenie pożaru  podręcznym sprzętem gaśniczym
 • Gaszenie pożaru z użyciem hydrantów i wozów strażackich
 • Wjazdy podnośnikiem na wysokość